قوانین معماها

مدت زمان شرکت در هر معما در صفحه هر معما نوشته میشه.

قانون اول

برای شرکت در معماها باید عضو سایتمون باشین.

قانون دوم

امتیازهای شما توسط سیستم محاسبه میشه و طبق جایزه ای که در صفحه هر معما نوشته میشود، جایزه شما پرداخت میشود.

قانون سوم

هر نفر یکبار میتونه توی هر معما شرکت کنه.

قانون چهارم

زمان شرکت کردن شما توی معما خیلی مهمه چون توی هر معما فقط یه نفر برنده میشه و اگه درصدهای چند نفر اول اون معما یکسان باشه، اون که زمانش کمتر بوده برنده اون معما بحساب میاد.

قانون پنجم

حین معما هر سوالی داشتین میتونید از ادمین در تلگرام بپرسید. mmdreza_ahmipv@

قانون ششم

قوانین مسابقات کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام

مدت زمان شرکت در هر مسابقه در صفحه هر معما نوشته میشه.

قانون اول

برای شرکت در مسابقات باید عضو سایتمون باشین.

قانون دوم

امتیازهای شما توسط سیستم محاسبه میشه و طبق جایزه ای که در صفحه هر مسابقه نوشته میشود، جایزه شما پرداخت میشود.

قانون سوم

هر نفر یکبار میتونه توی هر مسابقه شرکت کنه.

قانون چهارم

زمان شرکت کردن شما توی مسابقه خیلی مهمه چون توی هر مسابقه فقط یه نفر برنده میشه و اگه درصدهای چند نفر اول اون مسابقه یکسان باشه، اون که زمانش کمتر بوده برنده اون مسابقه بحساب میاد.

قانون پنجم

حین مسابقه هر سوالی داشتین میتونید از ادمین در تلگرام بپرسید. mmdreza_ahmipv@

قانون ششم