پایتون Tag

اگر می خواهید یک پروژه یادگیری ماشینی بسازید و بین انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب برای ساختن آن گیر کرده اید ، می دانید که به جای مناسب رسیده اید. این وبلاگ نه تنها به شما در درک تفاوت بین دو زبان یعنی Python و R کمک می کند. بلکه به شما کمک می کند تا بدانید کدام زبان دارای جنبه های مختلفی نسبت به دیگری دارد. بنابراین بدون هدر رفتن یک لحظه ، اجازه دهید درون آن شیرجه بزنیم!