پرسش های متداول

روبی تِِکنو چیست ؟

روبی تِکنو بستری به فضای تبادلات دیجیتال و تکنولوژی و برنامه نویسی می باشد که برای افزایش درک عمومی و جامعه در این زمینه توسعه پیدا می کند.

هدف روبی تِکنو چیست ؟

هدف روبی تِکنو گسترش دانش عمومی تکنولوژی و فناوری و برنامه نویسی می باشد .